Leif Holgersson

Leif Holgersson

Ägare/VD och behörig installationselektriker sedan 1985. Behörighet att vara huvudansvarig inom företaget för samtliga elarbeten upp till 1000 V.